Kontakt
Adresa (DHZ a OHZ): DHZ Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
Adresa (KMH): KMP Gerlachov, Hlavná110, 059 42 Gerlachov
Tel.č.: 052 7756203 (Obecný urad)
Fax: 052 7756203 (Obecný úrad)
Predseda DHZ: 0905 948 697 (Ing. Michal Ryša ml.)
Vedúci KMH: 0905 312 678 (Miroslav Budinský)
Web: www.gerlach.sk
E-mail (DHZ): dhz.gerlachov@gerlach.sk
E-mail (KMH): mimob@centrum.sk
E-mail (Admin): miniman@centrum.sk
Facebook: http://www.facebook.com/groups/dhzgerlachov/