História zboru
2010
 • 1. miesto mužov vo finále VHL v Čečejovciach. Bol vytvorený rekord súťaže v požiarnom útoku s nábehom 10m v hodnote 14,39s na hruhé hadice.
 • 1. miesto mužov v konečkom poradí v okresnej hasičskej lige
 • 1. miesto mužov na súťaži v Batizovciach
 • 1. miesto mužov na súťaži v Gerlachove
 • 1. miesto mužov na súťaži v Tatranskej Kotline
 • 1. miesto mužov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 1. miesto mužov na nočnej súťaži v Spišskej Sobote
 • 1. miesto mužov na súťaži v Štrbe
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Spišské Bystré
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Spišský štiavnik
 • 1. miesto mužov na súťaži v Strážach
 • 1. miesto mužov na súťaži v Mlynčekoch
 • 2. miesto mužov na súťaži vo Svite
 • 2. miesto mužov na súťaži v Mlynici
 • 3. miesto mužov na súťaži v Spišskej Teplici
 • 4. miesto mužov na okresnej súťaži v Batizovciach
 • 4. miesto dorastencov na okresnej súťaži v Hranovnici
 • 1. miesto mladých hasičiov na okresnej súťaži v Šuňave
 • 1. miesto mladých hasičiov v konečnom poradí olympijády mladých hasičov okresu Poprad
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskom Bystrom
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Batizovciach
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Lučivnej
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Štrbe
 • 1. a 5. miesto mladých hasičiov na súťaži v Hranovnici
 • 2. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 2. miesto mladých hasičiov na súťaži v obci Kravany
 • 3. miesto mladých hasičiov na krajskom kole v Hertniku
 • 4. miesto mladých hasičiov na súťaži v Gerlachove
 • 4. a 5. miesto mladých hasičiov na súťaži v Šuňave
 • dňa 3. mája 2010 obec Gerlachov poctil svojou návštevou vtedajší podpredseda vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák, za účelom odovzdania požiarnej techniky – automobilu IVECO DAILY". Gerlachov tak patril medzi vybrané obce a mestá, ktoré boli zaradené do regionálneho operačného programu na rekonštrukciu a modernizáciu vybraných hasičských staníc a zbrojníc.
 • Ondrej Žuža bol členom Slovenskej reprezentácii profesiónálnych hasičškých zborov na Majstrovstvách sveta v roku 2010 v Ukrajine, kde sa družstvo Slovenska stalo majstrom sveta v požiarnom útoku.
2009
 • 4. miesto mužov na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Kysuckom Novom Meste
 • 1. miesto mužov na krajskej súťaži vo Svidníku
 • 1. miesto mužov na okresnej súťaži v Hranovnici
 • 1. miesto mužov v konečnom poradí vo VHSL
 • 1. miesto mužov na súťaži v Spišskom Bystrom
 • 1. miesto mužov na súťaži v Hranovnici
 • 1. miesto mužov na súťaži v Batizovciach. Bol vytvorený nový rekord ligy v požiarnom útoku s nábehom na 10m a to 15,06s.
 • 1. miesto mužov na súťaži v Strážach
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Kravany
 • 1. miesto mužov na súťaži v Tatranskej Kotrline
 • 1. miesto mužov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 1. miesto mužov na súťaži v Spišskom Štiavniku
 • 2. miesto mužov na súťaži v Gerlachove
 • 2. miesto mužov v konečnom poradí v okresnej hasičskej lige
 • 2. miesto mužov na súťaži vo Svite
 • 2. miesto mužov vo finále VHL v Šuňave
 • 3. miesto mužov na súťaži v Spišskej Teplici
 • 3. miesto mužov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 4. miesto mužov na súťaži vo Vtáčkovciach
 • 4. miesto mužov na súťaži v Šuňave
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Hranovnici
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskom Bystrom
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Gerlachove
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Štrbe
 • 1. miesto 5 členného kolektívu mladých hasičiov na súťaži v Štrbe
 • 1. a 5. miesto mladých hasičiov na súťaži v Šuňave
 • 1. a 6. miesto mladých požiarnikov chlapcov na neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite
 • 1. miesto mladých hasičov v konečnom poradí Olympijáde mladých hasičov okresu Poprad
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Lučivnej
 • 1. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 2. a 4. miesto mladých hasičov na súťaži v Batizovciach
2008
 • 1. miesto mužov na súťaži v Gerlachove
 • 1. miesto mužov na súťaži v Tatranskej Lomnici
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Kravany
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Spišské Bystré
 • 1. miesto mužov vo finále VHL v obci Staré
 • 2. miesto mužov na súťaži v obci Vernár
 • 2. miesto mužov na súťaži v Liptovskej Tepličke
 • 2. miesto mužov na súťaži v Šuňave
 • 2. miesto mužov na súťaži v Mlynici
 • 2. miesto mužov v konečnom poradí v okresnej hasičskej lige
 • 3. miesto mužov na súťaži v Strážach
 • 3. miesto mužov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 4. miesto mužov na súťaži v Batizovciach
 • 8. miesto mužov na Superpohári v Spišskej Sobote
 • 2. miesto mladých hasičiov na súťaži v Hranovnici
 • 2. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 2. miesto mladých hasičov na okresnej súťaži v Šuňave
 • 2. miesto mladých hasičov v konećnom poradí Olympijáde mladých hasičov okresu Poprad
 • 4. miesto mladých hasičiov na súťaži v Lučivnej
 • 4. miesto mladých hasičiov na súťaži v Spišskom Bystrom
 • 4. miesto mladých hasičiov na súťaži v Gerlachove
 • 4. miesto mladých hasičiov na súťaži v Šuňave
 • 4. miesto mladých požiarnikov chlapcov na neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite
2007
 • Titul Majster Slovenskej republiky na prvých Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zboroch. Je to historicky prvý titul majstra Slovenskej republiky pre DHZ Gerlachov. V majstrovskom družstve súťažili: Pavol Faix ml., Ondrej Žuža, Michal Nikerle ml., Michal Ryša ml., Martin Faix, Tomáš Franko, Peter Bujnovský, Luboš Ludvík a Miroslav Nikerle. K víťazstvám v okresnom a krajskom kole im pomohli Viliam Kičin a Peter Mlynár
 • 1. miesto mužov na krajskej súťaži konanej v Spišskom Štvrtku
 • 1. miesto mužov na okresnej súťaži konanej v obci Štrba
 • 4. miesto mužov na súťaži v obci Spišský Štiavnik
 • 2. miesto mužov na súťaži v Hranovnici
 • 2. miesto mužov na súťaži v Strážach
 • 2. miesto mužov na súťaži v obci Kravany
 • 2. miesto mužov na súťaži v Gerlachove
 • 2. miesto mužov na súťaži v Tatranskej Kotline
 • 2. miesto mužov vo finále VHL v obci Zlaté
 • 4. miesto mužov na súťaži v Štrbe
 • 3. miesto mužov na súťaži vo Svite
 • 3. miesto mužov na súťaži v Spišskej Teplici
 • 1. miesto 5 členného kolektívu mladých hasičov na súťaži v Gerlachove
 • 1. miesto 5 členného kolektívu mladých hasičov na okresnej súťaži v Spišskej Teplici
 • 2. miesto mladých hasičiek na súťaži v Gerlachove
 • 2. miesto mladých hasičov na súťaži v Gerlachove
 • 2. miesto mladých hasičov na súťaži v Spišskej Sobote
 • 4. miesto mladých hasičov na súťaži v Batizovciach
 • 4. miesto mladých hasičiek na súťaži v Batizovciach
 • 4. miesto mladých hasičov na okresnej súťaži v Spišskej Teplici
 • na výročnej schôdzi bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Ing. Michal Ryša ml. a veliteľom Ján Rusnák ml.
2006
 • po dlhých rokoch muži z Gerlachova umiestnili na 1. mieste na súťaži v obci Šuňava
 • 1. miesto mužov na súťaži v obci Batizovce
 • 1. miesto mužov na súťaži v Tatranskej Kotline
 • 2. miesto mužov na okresnej súťaži konanej v obci Štrba
 • 2. miesto mužov v celkovom hodnotení Okresnej hasičskej ligy
 • 2. miesto mužov na súťaži v Spišskej Belej
 • 2. miesto mužov na súťaži v Strážach
 • 2. miesto mužov na súťaži v Spišskej Teplici
 • 3. miesto mužov na súťaži v obci Mlynica
 • 3. miesto mužov na súťaži v Poprade
 • 3. miesto mužov na nočnej súťaži v Spišskej Sobote
 • 3. miesto mužov na súťaži v obci Vernár
 • 4. miesto mužov na súťaži v obci Spišský Štiavnik
 • 1., 4. a 8. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Batizovce
 • 1. miesto 5 člkenného kolektívu mladých hasičov na okresnej súťaži v Spišskej Teplici
 • 1. miesto mladých hasičov na okresnom kole hry plameň v Poprade
 • 2. miesto mladých hasičov na okresnej súťaži v Spišskej Teplici
 • 2. miesto mladých hasičiek na okresnej súťaži v Spišskej Teplici
 • 2. miesto mladých hasičiek na okresnom kole hry plameň v Poprade
 • 2. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Gerlachov
 • 3. miesto mladých hasičov na súťaži v Spišskej Belej
 • 3. miesto mladých hasičiek na súťaži v obci Batizovce
 • 4. miesto mladých hasičiek na súťaži v obci Gerlachov
2005
 • 2. miesto mužov na súťaži v obci Spišská Teplica
 • 2. miesto mužov na súťaži v obci Spišské Bystré
 • 2. miesto mužov na súťaži v obci Spišské Bystré
 • 4. miesto mužov na súťaži v obci Batizovce
 • 4. miesto mužov na okresnej súťaži konanej v obci Hranovnica
 • 4. miesto dorastencov na okresnej súťaži konanej v obci Hranovnica
 • 5. miesto mužov v celkovom hodnotení Okresnej hasičskej ligy
 • 1. miesto mladých hasičov na okresnom kole hry plameň v Poprade
 • 1. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Batizovce
 • 1. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Lučivná
 • 1., 3. a 7. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Šuňava
 • 2. miesto mladých hasičov na súťaži v obci Gerlachov
 • 3. miesto mladých hasičov na súťaži v Spišskej Belej
2004
 • 1. miesto dorastencov na okresnej súťaži konanej v Poprade
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 12. roč. neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite
 • kolektív dievčat pre nedostatočný záujem skončile svoju činnosť
2003
 • zakúpenie repasovanej striekačky PS12
 • oprava vonkajšej fasády a vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice
 • oslava 125. výročia založenia zboru
 • 3. miesto mladých požiarnikov na súťaži v Sp. N. Vsi z 15 kolektívov
 • Prvé tri miesta mladých požiarnikov na 1. roč. O pohár Ekoprojektu v Batizovciach zo 16 kolektívov. Takýto výrazný úspech nebol zatiaľ zaznamenaný zo žiadneho zboru v rámci okresu ani medzi dospelými
 • 2. miesto mladých požiarnikov chlapcov na súťaži v Gerlachove z 12 kolektívov
 • 1. miesto mladých požiarnikov dievčat na okresnom kole hry Plameň v Šuňave zo 4 kolektívov. Chlapci skončili na 2. mieste z 8 kolektívov
 • 3. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 11. roč. Podtatranskej prúdničky v Lučivnej z 21 kolektívov.
 • 1. miesto dorastencov v okresnej súťaži v Poprade. Viera Homolová bola prvá dorastenka z Gerlachova v družstve chlapcov
 • 3. miesto mužov v okresnej súťaži v Poprade. Je to po dvadsiatich rokoch prvé medailové umiestnenie. Družstvo tvorili Ján Rusnák, Jaroslav Majer, Peter Gánovský, Michal Ryša, Rastislav Rusnák, Ján Hroboň, Ján Šemcer, Daniel Ševčík, Peter Rusnák.
 • 6. miesto dorastencov v krajskej súťaži v Humennom. Z víťazného družstva z okresného kola tu bola iba polovica
 • Prvé štyri miesta mladých požiarnikov na súťaži v Spišskej Belej z 11 kolektívov.
 • 3. miesto mladých požiarnikov na súťaži v Spišskej N. Vsi zo 16 kolektívov.
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov zo 46 kolektívov na 11. roč. neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite z 53 kolektívov. Je to zatiaľ najväčší úspech mladých požiarnikov. Víťazné družstvo tvorili: Martin Čajka, Martin Faix, Pavol Faix, Lukáš Laubert, Michal Nikerle.
 • 1. miesta mladých požiarnikov chlapcov aj dievčat v celoročnej súťaži "Olympiáda MP".
2002
 • predaj požiarneho auta T-805
 • zhoreli dve stodoly na dvoch rôznych miestach
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 3. roč. súťaže KMP v Gerlachove z 15 kolektívov. Kolektív dievčat skončil druhý
 • 2. miesto mladých požiarnikov chlapcov na okresnom kole hry Plameň v Sp. Sobote z 10 kolektívov. Dievčatá skončili tiež na 2. mieste v súťaži dievčat
 • 1. a 2. miesto mladých požiarnikov na súťaži v Sp. Belej zo 7 kolektívov.
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 10. roč. Podtatranskej prúdničky v Lučivnej z 33 kolektívov
 • 2. miesto mladých požiarnikov dievčat na 10. roč. neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite
 • 2. miesto mladých požiarnikov chlapcov v celoročnej súťaži z 10 kolektívov.
 • 1. miesto mladých požiarnikov dievčat v celoročnej súťaži z 5 kolektívov
 • 1. miesto dorastencov v okresnej súťaži v Poprade Strážach.
2001
 • Po niekoľkých desaťročiach útlmu súťažného družstva mužov a dorastencov prichádza nová nádejná generácia mladých chlapcov, ktorá začína písať novodobú históriu hasičského športu v Gerlachove
 • vytvorilo sa dorastenecké družstvo chlapcov a kolektív mladých požiarnikov dievčat
 • 1. miesto mladých požiarnikov na 2. roč. súťaže KMP v Gerlachove z 13 kolektívov. 2. miesto dievčat na tej istej súťaži. Prvý raz súťažil kolektív dievčat z Gerlachova.
 • 2. miesto mladých požiarnikov chlapcov na okresnom kole hry Plameň v Batizovciach z 12 kolektívov
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 9. roč. Podtatranskej prúdničky v Lučivnej z 26 kolektívov
 • 4. miesto mladých požiarnikov chlapcov na 9. roč. neoficiálnych halových majstrovstvách SR vo Svite z 56 kolektívov
 • 1. miesto mladých požiarnikov chlapcov v celoročnej súťaži "Olympiáda MP" z 12 kolektívov
 • 2. miesto mladých požiarnikov dievčat v celoročnej súťaži "Olympiáda MP" zo 6 kolektívov
 • 1. miesto dorastencov v okresnej súťaži v Poprade
 • 4. miesto dorastencov v krajskej súťaži v Šarišských Michaľanoch
2000
 • 1. miesto mladých požiarnikov na súťaži v Sp. Belej z 11 kolektívov
 • 2. miesto mladých požiarnikov na okresnom kole hry Plameň v Poprade z 13 kolektívov
 • 2. miesto mladých požiarnikov na 8. roč. Podtatranskej prúdničky v Lučivnej z 29 kolektívov
 • 1. miesto mladých požiarnikov na 1. roč. súťaže KMP v Gerlachove z 9 kolektívov - prvá súťaž v Gerlachove pre mladých požiarnikov
1999
 • príchod mládeže do zboru. Vytvoril sa kolektív mladých požiarnikov chlapcov (KMP). Vedú si samostatnú kroniku. Vedúcim sa stal Michal Nikerle
 • 3. miesto mladých požiarnikov (KMP) na okresnom kole hry Plameň v Lučivnej zo 17 kolektívov. Bola to prvá súťaž mladých požiarnikov z Gerlachova
1994
 • požiar stodoly u Michala Šemcera
1989
 • začal Pavol Faix znovu písať kroniku. Na základe dostupných materiálov nadviazal na rok 1953
1986
 • požiar u Michala Poveca (14.5.), zhorel chliev
1985
 • zakúpené nové požiarne auto T-805
 • nastalo dlhšie obdobie nevýrazných športových úspechov
1984
 • 2. miesto CO družstva na okrskovej súťaži v Gerlachove (17.6.)
1982
 • požiar senníka na JRD. Požiar hasili aj požiarnici z Tatrasvitu, Chemosvitu, Starého Smokovca a Popradu. Ešte tri dni náš zbor strážil zhorenisko
1980
 • vyradené vozidlo "ERENA"
 • požiar stodoly a maštale Pavla Pajerchina č. 54
 • 1. miesto na okrskovej súťaži v Batizovciach
1979
 • vyvrcholil pretrvávajúci slabý záujem o požiarnu ochranu (poruchová striekačka, nepojazdné auto, nedostatok hadíc). Tento rok sa cvičiace družstvo nezúčastnilo ani jednej súťaže
1978
 • oslava 100 výročia s kultúrnym a športovým programom. Na toto výročie padol tieň pochybnosti od historika Dr. Ivana Chalupeckého, ktorý to spochybnil aj oficiálne v Podtatranských novinách dňa 31.8.1978. Všetky naše dostupné dokumenty aj keď nie sú oficiálne, nespochybňujú toto výročie. Už naši predchodcovia oslavovali 50., 75., 90. výročie
1977
 • 2. miesto na pohári oslobodenia v Kežmarku
1976
 • dokončená nadstavba požiarnej zbrojnice
 • 1. miesto na obvodnom kole v Poprade - Strážach.
 • 3. miesto na okresnom kole v Slovenskej Vsi
 • 3. miesto na súťaži o "Tatranský pohár" v Tatranskej Lomnici.
 • 3. miesto na súťaži vo Svite pri príležitosti 40. výročia založenie požiarnej ochrany (13.6)
 • 1. miesto na 11. ročníku súťaži v Púchove
1975
 • 2. miesto na súťaži o "Tatranský pohár" v Tatranskej Lomnici
 • 3. miesto na súťaži v Púchove
1974
 • 2. miesto na súťaži o "Podtatranskú prúdnicu" v Gerlachove (8.9.)
 • 1. miesto na súťaži o "Tatranský pohár" v Tatranskej Lomnici
1973
 • inštalácia sirény
 • 1. miesto na súťaži o "Podtatranskú prúdnicu" v Kežmarku
1972
 • požiar v lese "Háj"
 • nadstavba požiarnej zbrojnice
 • Ing. Pavol Ilavský - zvolený za podpredsedu OV ZPO vo funkcií okresného veliteľa
 • 1. miesto na okresnej súťaži v Lučivnej. Získaná I. výkonnostná trieda. Zlý dojem zanechali rozhodcovia, keď na druhý deň zmenili poradie na 1. a 2. mieste v prospech Slovenskej Vsi a okresný výbor až po troch mesiacoch oficiálne oznámil zmenu poradia
1971
 • nové vozidlo "ERENA", staré bolo odvezené do šrotu
 • Na okrskovom kole vo Svite sa zúčastnili po prvý raz dva družstva z Gerlachova
1970
 • zakúpenie novej striekačky.
 • 3. miesto z 19 družstiev na súťaži o "Podtatranskú prúdnicu" v Lučivnej
 • 1. miesto z 18 družstiev na okrskovej súťaži v Gerlachove
1969
 • úprava hasičského skladu na zasadačku
1968
 • oslavy 90. výročia
 • pretrvávala stagnácia, hrozilo rozpadnutie
 • 2. miesto na súťaži v Gerlachove pri príležitosti 90-tého výročia založenia zboru
1961
 • stagnácia činnosti zboru počas niekoľkých rokov
 • vznik dorasteneckého družstva (trvalo iba dva roky, zúčastnilo sa iba dvoch súťaži) vedúci Ján Gánovský od Bednára
 • 1. miesto dorastencov v Lučivnej na ich prvej súťaži
 • 1. miesto dorastencov na súťaži v Strážach
1960
 • 5. ročník o "Podtatranskú prúdnicu" v Gerlachove (22.7.) za účasti 62 zborov z celej ČSSR nedopadol dobre, skončili sme na 19 mieste
1959
 • 1. miesto na 4. ročníku o "Podtatranskú prúdnicu" vo Svite
 • 2. miesto na okrskovom kole v Nižnej Šuňave
 • zhorela stodola u Majera
1958
 • 2. miesto na 3. ročníku o "Podtatranskú prúdnicu" v Spišskej Teplici (10.8.)
 • 1. miesto na okrskovom kole v Tatrách (22.6)
 • 2. miesto na okrskovom kole v Poprade (18.5)
1957
 • 3. miesto na 2. ročníku o "Podtatranskú prúdnicu" v Lučivnej
1955
 • 2. miesto na okrskovej súťaži na Šuňave
 • 1. miesto družstva na lyžiarskych pretekoch na Kvetnici
1954
 • Účasť na celoštátnom kole v Olomouci. Po problémoch s vodou skončilo družstvo v druhej desiatke. Aj tak je to dodnes najväčší športový úspech. Družstvo cvičilo v tomto zložení: veliteľ Ján Nikerle č. 60, zástupca Jozef Boratko, strojník Ján Gánovský, členovia Pavol Faix, Pavol Rusnák č. 65, Ján Kičin č. 70, Ján Nikerle č. 56, Ján Kičin č. 53, Michal Šemcer
1953
 • zápisom o 75. výročí založenia zboru skončilo písanie kroniky
 • 2. miesto na obvodnom cvičení v Gánovciach. Bodovacia komisia urobila chybu, Gerlachov mal byť prvý. Okresný výbor chybu opravil a Gerlachov postúpil na okresné cvičenie
 • 1. miesto na okresnom cvičení, ktoré sa uskutočnilo v Gerlachove pri príležitosti 75-tého výročia založenia zboru. Zvlášť súťažili dobrovoľné požiarne zbory a zvlášť zbory z povolania
 • 1. miesto na krajskej súťaži v Košiciach (27.9.), kde súťažili spolu zbory dobrovoľné aj z povolania
1952
 • likvidácia hasičského obilného magazínu, lebo požiarnym zborom bolo zakázané takéto veci udržiavať
 • Okresný výbor hasičstva usporiadal lyžiarske preteky na Kvetnici (17.2)
 • 10 km trať - 3. miesto Michal Kičin, 4. miesto Pavol Kičin,
 • 6 km trať - 1. miesto Michal Nikerle, 2. miesto Michal Kičin
1951
 • zriadená miestna hasičská jednota ako hasičský spolok miesto Dobrovoľného ohňohasičského zboru
 • 2. miesto zo 6 zborov na obvodnom cvičení vo Veľkej (8.7.). Zúčastnilo sa požiarne družstvo mladších členov
1950
 • 23.12. - v noci vypukol požiar v stodole Bargera u Sedliaka. Zhorela aj stodola Jána Copuša
1948
 • začal Ján Nikerle písať kroniku
 • 27.6. - sa v Gerlachove uskutočnila prvý raz súťaž a to obvodové cvičenie pri príležitosti 70-tého výročia založenia zboru. Súťaže sa zúčastnili tri zbory z Gerlachova, Batizoviec a Mengusoviec
1946
 • vo februári vypukol zase požiar u Michala Gánovského. Vďaka obecnému nočnému strážnikovi zhorela iba strecha na drevenej maštali. Dobytok sa zadusil
 • 13.6. - 3. miesto z 12 zborov na prvých zaznamenaných pretekoch. Boli to okresné preteky vo Svite (13.6). Družstvo tvorili títo členovia: Michal Pajerchin 49, Pavel Copuš 56, Ján Nikerle 60, Michal Gánovský 85, Ján Hroboň 76, Ján Rusnák 19, Ján Faix 31. Získali sošku sv. Floriána, ktorá sa zachovala dodnes
1939
 • v novembri vypukol požiar u Michala Gánovského u Šemcera. Zhorela maštaľ
1936
 • zakúpené prvé hasičské auto
1935
 • posviacka nového hasičského skladu (terajšia budova) a novej hasičskej zástavy, ktorú ručne vyšíval Ján Copuš vtedajší zástupca veliteľa. Doterajšie priestory na skladovanie techniky boli nevyhovujúce
1932
 • 3.8. - horela obec od blesku na dvoch miestach. Obec bola zahalená do čiernych mračien a až po hodine uvideli okolité obce požiar, ktorý už bol rozšírený. Požiar hasilo 12 zborov z okolitých obcí s 5 motorovými a 7 ručnými striekačkami. Zásluhou správcu školy Ondreja Vargu, ktorý rozposlal 1.000 žiadostí po celej republike o pomoc, sa ešte do konca roku vyzbierali milodary pre postihnutých v sume 120.000,- Kčs
1930
 • 12.4. - zhorelo 10 stodôl od blesku
 • 27.7. - zakúpená prvá motorová striekačka od firmy Flader
1928
 • 29.9. - 50.výročie založenia zboru
1924
 • Bola v Poprade založená Okresná hasičská jednota v ktorej bolo združených 12 slovenských zborov s 334 členmi, medzi nimi bola aj obec Gerlachov.
1920
 • Lekár Dr. Mikuláš Szontágh zo Smokovca daroval 30 prilieb a lekár Dr. Michal Guhr z Tatranskej Polianky daroval 30 opaskov s výstrojom
1913
 • zadovážene rovnošaty pre 30 členov
1898
 • zakúpená nová ručná striekačka
188x
 • zásluhou veliteľa Jána Gája sa zriadil hasičský magazín na zosyp obilia na prepožičiavanie občanom s úrokmi
1878
 • založenie ohňohasičského spolku. Vydržiaval sa z riadnych členských a obecných príspevkov a z milodarov. Zakúpila sa stará drevená striekačka z Veľkej
1876
 • 10. 9. - veľký požiar, zničil skoro celú obec, zostalo iba 17 domov
1816
 • 18.10. - veľký požiar, zničil polovicu dediny